ตรวจสอบกลุ่มใน เรายังไม่ได้รับการออกแบบเฉพาะอินเตอร์เฟซที่ง่ายในการจัดการกลุ่มของคุณ แต่ยังมีความยืดหยุ่นมาก เพิ่มเป็นห้องพักหลายประเภทได้มากเท่าที่เป็นอัตราจำนวนมากสำหรับกลุ่มของคุณ สมาชิกกลุ่มของคุณสามารถตรวจสอบในรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มและตรวจสอบเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม คุณอาจมีบางห้องในกลุ่มของคุณได้รับการยืนยันและบางส่วนยังไม่ได้ยืนยัน สถานการณ์ทุกอย่างที่คุณอาจเผชิญกับการจัดการ eZee กลุ่ม FrontDesk NextGen มีวิธีการที่ชัดเจนและเหมาะสมในการจัดการกับมัน