การรักษาบ้าน

ภาควิชาบูรณาการบ้านทำให้กะพริบข้อมูลที่สำคัญเช่น"เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน"ในขณะที่การตรวจสอบจากผู้เข้าพักสิ่งต่อไปนี้ข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณหน้า แต่ยังเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าของคุณ

คุณสามารถกำหนดตารางเวลาการเก็บรักษาบ้านสำหรับวันและกำหนดห้องพักที่บ้านทำให้แม่บ้าน นอกจากนี้คุณสามารถเจาะลงไปที่สิ่งที่งานที่จะดำเนินการในแต่ละห้องและยังคงบริโภคสินค้าคงคลังของรายการทั้งหมด