เลย์เอาต์ห้องพัก eZee FrontDesk หน้าจอหลักที่เราเรียกว่า"ห้องเลย์เอาต์" หน้าจอนี้จะช่วยให้คุณรัฐครบวงจรของโรงแรมของคุณ จากหน้าจอที่คุณสามารถทราบว่าห้องนี้เป็นที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นว่าง, ครอบครอง, การบำรุงรักษา Block ที่สำรองไว้หรือสกปรก

อินเตอร์เฟซนี้จะถูกใช้ตามปกติโดยสำนักงานด้านหน้า จากนี้สามารถแก้ไขยกจากผู้เข้าพักให้ตรวจสอบในผู้เข้าร่วมใหม่ให้เริ่มการตรวจสอบจากผู้เข้าพักออกยกพิมพ์และการดำเนินงานอื่น ๆ ตัวเลือกต่างๆจะอยู่ภายใต้เมนูและแถบเครื่องมือ

คุณสามารถจัดเรียงห้องพักของคุณตรงตามแผนชั้นของคุณ อินเตอร์เฟซทั้งหมดนี้จะทำให้ง่ายต่อการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ของคุณหน้า